april 2011:
Transportlåda för ägg

Ägg är ett ömtåligt livsmedel som kräver särskilt bra emballage för att klara transporter. Den här stabila lådan av trä har använts för att transportera ägg från leverantör till försäljningsställe.

Lådan har tillhört en speceriaffär i Färjestaden, "Steinhoffs eftr. G Bengtsson" på Storgatan 30. I affärens rika sortiment ingick ägg, som butiken köpte av leverantörer på norra Öland. Leveranserna gick med tåg. Affären hade ett flertal ägglådor av samma typ för att klara alla transporter.

Trälådan innehåller fack för varje ägg, fem lager med fack. I varje lager finns plats för 100 stycken ägg och hela lådan rymmer alltså 500 ägg. Vid försäljning räknades ägg vanligen i tjog. Hela lådan innehöll totalt 25 tjog. Under alla ägg på lådans botten låg träull och tidningspapper i flera lager för att ytterligare säkra transporten.

P A Steinhoff öppnade speceriaffären 1902 i en nyuppförd byggnad. 1937 tog Gunnar Bengtsson över verksamheten och drev den fram till 1949. Affären upphörde på 1960-talet. Ägglådan användes redan på 1920-talet och var i bruk för hanteringen av ägg så länge järnvägen nyttjades för transporterna. Järnvägen på Öland var i drift fram till 1961 då den lades ner.

Transportlådan skänktes 2007 av Madeleine Hörnfeldt, dotter till Gunnar Bengtsson.

Birgit Körge
Antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004