mars 2014:
Uniformsskrädderi

En enhetlig klädsel, eller uniform, infördes i den svenska armén redan på slutet av 1600-talet. Detta var en tid långt innan massproduktion och fabriker, vilket gjorde att ett nytt sätt att tillverka kläder växte fram. Uniformer skulle tillverkas i stora mängder, de skulle se likadana ut och det var inte alltid skräddaren och soldaten kunde mötas. Detta skiljde sig väldigt mycket från det normala sättet för skräddaren att arbeta, då man tillverkade måttsydda plagg till en enskild person. Denna uniform är en del i det nya arbetssättet som växte fram.

Uniformen är en så kallad ”provmundering” av årsmodell 1765 för en soldat vid Kungl. Kalmar regemente. Den tillverkades för att tjäna som rättesnöre för de skräddare som sedan skulle sy alla uniformerna till regementet.  Provmunderingarna synades och godkändes vid ”Beklädningskontoret” i Stockholm innan de skickades till tillverkningsorten. Enligt en bevarad anteckningsbok så synades provmunderingarna för Kalmar regemente den 27:e september 1765.

Eftersom skräddarna inte kunde ta mått på soldaterna som skulle bära uniformerna så började man tillverka plagg i tre fasta storlekar, storlek 1, 2 och 3. Sömnaden och tillverkningssättet tyder på att tillverkningen skulle gå snabbt. Trots detta blev leveranserna ibland försenade, från ett par veckor för vissa regementen, till flera år för andra. När uniformerna väl var färdiga så utsågs ett par besiktningsmän som skulle jämföra varje plagg med den fastställda provmunderingen för ett godkännande.

Kungl. Kalmar regemente fick år 1765, liksom de flesta andra indelta infanteriregementen, endast snören vid knapphålen på manskapsuniformen, inte bröstrevärer som på modellexemplaret.

Adam Norman

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004