maj 2008:
Utsigt af Kalmare stad - Ett ögonblick år 1852

Tänk dig Kalmar en torsdagsförmiddag i maj år 1852. Konstnären Elias Fredrik Martin lyckades fånga detta ögonblick. Tiden har stannat, just då en hund hoppar upp mot sin matte på gräset vid Norra vägen. Samtidigt bolmar röken ur ångkvarnens skorsten på Kvarnholmen.

Konstnären avbildade Kalmar vid en tid då staden stod inför stora förändringar. Man var på väg in i en ny tid. Befolkningen ökade och staden växte. Tekniska uppfinningar som ångmaskinen började bli allt vanligare. Några år senare, på 1860-talet, övertog staden Kronans marker. Försvarsvallarna revs och Malmfjärden fylldes ut. Institutionsbyggnader uppfördes och cellfängelset till höger i bild var alldeles nybyggt 1852. Elias Fredrik Martin stod själv på taket till det nyuppförda Norrgård, uppfostringsanstalten vid Norra vägen.

Samma ögonblick idag

Ögonblicksbilden är inte bara en vacker, inramad tavla - den är också en intressant historisk källa. Här på museet kan den användas i det dagliga arbetet. Etnologen tolkar människorna - deras utseende, vad de gör och vart de är på väg. Historikern pekar på Kalmarsund i bildens bakgrund och berättar om sjöfart, handel och fiske på 1800-talet. Arkivarien och bibliotekarien plockar fram historiska dokument och böcker med ytterligare information.

Bebyggelseantikvarien använder tavlan för att tolka och beskriva stadens historia och utveckling. Sammanhang och förståelse skapas när vi jämför ögonblicksbilden från 1852 med en historisk karta från 1832 och sedan med fotografier från idag. Vi granskar och jämför bildens byggnader och miljöer med det vi ser idag. Kunskap om hur staden har utvecklats och hur kalmarbornas liv har förändrats är viktiga när vi idag är med och resonerar kring vår gemensamma framtid.

Elias Fredrik Martin (1804-1854)

Målaren och grafikern Elias Fredrik Martin var son till konstnären och schatullmakaren Fredrik Erik Martin och Juliana Magdalena Lengdahl. Han gifte sig år 1832 med Anna Louvisa Bohlin.

Elias Fredrik Martin var verksam som "artist och målarmästare" i Nyköping. Han tecknade och utförde litografiska tryck av en rad stadshistoriskt intressanta vyer över exempelvis Nyköping, Uppsala, Jönköping och Kalmar.

Elias Fredrik Martin tillhörde en familj med en stark och stolt konstnärstradition. Fadern Fredrik Erik Martin (1775-1854) var målare, grafiker och schatullmakare. Farfadern Elias Martin (1737-1818) var en ansedd konstnär som vann internationell berömmelse under sin livstid för sina landskapsmålningar, porträtt och genremålningar. Farfaderns broder, Johan Fredrik Martin (1755-1816) var grafiker verksam som professor vid Konstakademien.

Konstnärsfamiljen Martin hade en lång tradition av att avbilda stämningsfulla och intressanta landskap och stadsvyer. Elias Fredrik Martins far var genom sina konstverk en flitig folklivsskildrare. I Utsigt af Kalmare stad har familjetraditionerna förenats. Stadsvyn har försetts med folkliv och vardaglig verksamhet.
Om tavlan

Utsigt af Kalmare stad är ett litografiskt tryck daterat till 1852, två år innan konstnären avled. Den princip metoden litografi baseras på är att fett och vatten stöter bort varandra. Bilden ritas på en slät sten med oljekrita eller annan fet färg. Sedan fuktas stenen med vatten, för att därefter färgas inför tryckning. Tryckfärgen fastnar nu bara på de feta partierna. Slutligen pressas ett papper mot stenen i en litografipress.

Massproduktion av konstverk blev allt vanligare under 1800-talet. Det blev ett sätt för konstnärerna att tjäna pengar när kungen inte längre sponsrade deras produktion. Massproduktionen var också ett sätt att nå ut till och påverka eller undervisa allmänheten på ett ekonomiskt överkomligt sätt. Stadsvyn över Kalmar trycktes och såldes förmodligen i stor upplaga. Alla, både fattiga och rika, kunde hänga upp tavlan i sitt hem och där förundras över stadens utveckling, över stadsfolkets flärd och över teknikens framsteg.

Johan Apelman
Antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004